Obozy językowe dla nastolatków

Na dzisiejszym rynku pracy ogromną wartość ma znajomość języków obcych. Bardzo często jest to warunek konieczny przy większości stanowisk administracyjno-biurowych, nie wspominając już o stanowiskach wyższego szczebla. Warto więc uczyć się języków, a przede wszystkim zadbać o naukę wśród najmłodszych. Kursy i obozy językowe obecnie organizowane są dla różnych grup wiekowych, więc warto poznać ich ofertę. Bardzo ważne jest, aby zachować systematyczność i dyscyplinę w trakcie nauki. Bardzo fajnym rozwiązaniem zwłaszcza dla nastolatków, są obozy językowe organizowane w innym kraju. Z racji tego, iż najczęściej uczymy się języka angielskiego, warto zainteresować się takim wyjazdem do Wielkiej Brytanii. W trakcie takiego obozu dziecko nie dość, że uczy się intensywnie języka, to również ma możliwość poznawania go w swoim otoczeniu. Kontakt z obcokrajowcami, zwiedzanie miasta, zdecydowanie przyspieszają naukę i sprawiają, że jest ona przyjemna i ciekawa. Dodatkowo możliwość integracji z rówieśnikami może być również dużym atutem takiego obozu.

Ogłoszenie Konstytucji 3 Maja wojna rosyjsko-polska

Zbliżały się ważne wydarzenia ogólnonarodowe. Jak wiemy, Sejm Wielki uchwalił akty reformujące państwo polskie; tworzył nowe instytucje, sięgnął do podstaw bytu społecznego, do nowych warstw narodu. Ustawa Konstytucyjna 3 Maja 1791 r., opracowana w tajemnicy i uchwalona przy radosnych okrzykach patriotów, zmobilizowała od razu stronnictwo staroszlacheckie do protestów. Na czele opozycji stanęli magnaci kresowi: Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski, Szczęsny Potocki i Józef Kossakowski. Oni to udali się do carowej Katarzyny z prośbą, aby broniła ich swobód szlacheckich oraz liberum veto. Tymczasem „Kościuszko wraz z oficerami zaprzysiągł Konstytucję i odebrał zaprzysiężenie od podległego mu wojska”. Kiedy Katarzyna II, występująca rzekomo w obronie praw magnatów, kazała skierować sto tysięcy wojska pod doświadczonym dowództwem do granic Polski, na jej południowo-wschodnim odcinku stała zaledwie 14-tysięczna armia polska, a naczelnym wodzem tej armii był książę Józef Poniatowski, zaś wspierali go swym doświadczeniem wojennym Tadeusz Kościuszko i Michał Wiel- horski. Gdy 18 maja Katarzyna przesłała swoje żądania królowi i sejmowi, wszyscy patrioci zdecydowani byli bronić całości ziem, Konstytucji i godności narodu. Król, obwołany komendantem wojsk Rzeczypospolitej, wydał 25 maja 1792 r. słynną odezwę do wojska, którą zakończył: „Dzieci, albo żyjmy niepodlegli i poważani, albo gińmy wszyscy z honorem”. Przyjęto więc honorową walkę.

error: Content is protected !!